09.11.18 21:56Faaliyet Raporu (Konsolide)
Faaliyet Raporu
20189 AylıkPDF
09.11.18 18:59Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
Sorumluluk Beyanı
20189 AylıkPDF
09.11.18 18:56Finansal Rapor
30.09.2018 Finansal Tabloları
20189 AylıkPDF
17.08.18 21:02Finansal Rapor
2018 6 aylık finansal tablolarımız ektedir
20186 AylıkPDF
17.08.18 21:02Faaliyet Raporu (Konsolide)
2018 6 aylık faaliyet raporu ektedir
20186 AylıkPDF
17.08.18 21:01Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
2018 6 aylık sorumluluk beyanı ektedir
20186 AylıkPDF
10.05.18 21:05Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
2018 yılı 1. 3 Aylık Finansal Raporlarına ilişkin Sorumluluk Beyanı
20183 AylıkPDF
10.05.18 21:05Faaliyet Raporu (Konsolide)
2018 yılı 1. 3 Aylık Faaliyet Raporu
20183 AylıkPDF
10.05.18 21:04Finansal Rapor
2018 yılı 1.3 Aylık Finansal Raporlar
20183 AylıkPDF
12.03.18 22:36Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
01.01.2017-31.12.2017 dönemine ilişkin finansal raporlara ve faaliyet raporuna ilişkin sorumluluk beyanı
2017YıllıkPDF
12.03.18 22:36Faaliyet Raporu (Konsolide)
01.01.2017-31.12.2017 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu
2017YıllıkPDF
12.03.18 22:35Finansal Rapor
01.01.2017-31.12.2017 dönemine ilişkin finansal raporlar
2017YıllıkPDF